Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Lean simulatie

In deze simulatie wordt met LEGO een productieproces nagespeeld om de kernbegrippen van Lean te ervaren. Er worden verschillende scenario’s doorgerekend, van klassieke Push productie naar Lean Pull met One Piece Flow. Aan de hand van enkele prestatie-indicatoren wordt bijgehouden welke methode het beste scoort (effecten op het werkkapitaal, doorlooptijd, aantal fouten, productiviteit en flexibiliteit). Tenslotte wordt besproken hoe dit generieke concept wordt geïmplementeerd binnen uw eigen organisatie.

De Lean concepten

De volgende Lean concepten worden tijdens de simulatie behandeld:

  • Push - Batch - Pull - Flow - Kan-Ban

  • Oorzaak & gevolg van Onderhanden Werk (OHW)

  • Doorlooptijd - Takt tijd – Cyclus tijd

  • Muda, waardetoevoeging, verspillingen

  • Line Balancing

  • Feedback loop, effect op Rework (risico) en Zero Defects

  • Betrokkenheid personeel

  • Flexibiliteit en reactiesnelheid op wisselende marktomstandigheden

 

Het product

lego minidump
Een hele serie componenten wordt opgesteld, netjes gesorteerd in kunststof voorraad containers. Met deze componenten is het mogelijk om verschillende modellen auto's te fabriceren. De productie is opgedeeld in verschillende productielijnen en sub-assemblies.

De werkinstructies

Werkinstructies zijn beschikbaar om de voertuigen foutloos te kunnen produceren.

lego assemblage

Formulieren

De klant en enkele waarnemers krijgen formulieren en stopwatches om het proces te observeren.

De scenario's

De LEGO simulatie wordt uitgevoerd via een aantal productieruns. Iedere run stelt een scenario voor, u gaat ervaren welk scenario het beste resultaat oplevert. In grote lijnen wordt gewerkt van klassieke Push productie naar Lean Pull met One Piece Flow.

De prestatie indicatoren (KPI's)

Tijdens de simulatie worden van iedere productierun de volgende prestatie indicatoren bijgehouden op een flip-over:

Productiviteit

meer is beter

Doorlooptijd

minder is beter

Werkkapitaal – onderhanden werk

minder is beter

Defecten, risico op rework

minder is beter

Zichtbaarheid van problemen

meer is beter

Verspillingen

minder is beter

Waar zit de bottleneck

er is altijd een bottleneck

 

Stress test

lego dobbelsteen

De simulatie beperkt zich niet tot 1 producttype of 1 afnamepatroon. Een stress test is ingebouwd om te demonstreren dat een Lean organisatie bestand is tegen grote productvariaties en een grillig bestelpatroon van de klant. Om dat te simuleren wordt door de klant een dobbelsteen gebruikt om bestellingen te plaatsen. De productie kan de vraag moeiteloos verwerken.

 

Foto's

Tijdens de simulatie worden foto's gemaakt om later te bestuderen. Daarin zijn nuttige situaties te ontdekken, zoals een klant die lang moet wachten op een product (lange doorlooptijden), een medewerker die overbelast is (de bottleneck) en de grote tussenvoorraden die ontstaan (door een onbalans in de processen).

 

De leermomenten

Na ieder scenario wordt stilgestaan bij de ontstane situatie en wordt geanalyseerd hoe het beter kan. Verbeterkansen worden vertaald naar Lean concepten. Tenslotte wordt besproken hoe dit generieke concept wordt geïmplementeerd binnen uw eigen organisatie.